Verbetering bereikbaarheid Kinderdijk

De molens van Kinderdijk zijn een grote publiekstrekker; echter levert dit ook verkeershinder en parkeeroverlast op. Alblasserdam en Molenlanden en Stichting Werelderfgoed Kinderdijk willen zowel de bereikbaarheid voor bezoekers als de leefbaarheid van bewoners verbeteren.

Foto: Spark

De molens van Kinderdijk zijn een grote publiekstrekker voor binnenlandse en buitenlandse bezoekers. En ook in de (nabije) toekomst is de verwachting dat het toerisme hier sterk zal toenemen. Naast veel recreatief plezier voor de bezoekers levert dit echter ook verkeershinder en parkeeroverlast op voor de bewoners en organisaties in en om de dorpskern van Kinderdijk.

De gemeente Alblasserdam, de gemeente Molenlanden en de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) werken aan een verbetering van de bereikbaarheid voor bezoekers aan de molens van Kinderdijk én een verbeterde leefbaarheid van bewoners in de omgeving. Beide gemeenten willen bij toenemend bezoek de regie blijven houden over de bezoekersstromen en hebben daartoe een pakket aan maatregelen ontwikkeld.

Door de aanleg van de twee transferia wordt het mogelijk om het dorp Kinderdijk af te sluiten voor parkeerders die niet het dorp als bestemming hebben, maar de molens willen bezoeken. Spark is gevraagd om de exploitatie risico’s van deze transferia verder in beeld te brengen door middel van een business case die zicht biedt op de te verwachten investeringen en de jaarlijkse kosten en opbrengsten.

Daarnaast bereidt Spark in samenwerking met beide gemeenten de invoering van een parkeerregulering voor met als uitgangspunt: vergunningparkeren voor belanghebbenden. Daarbij wordt nauw samengewerkt met een klankbordgroep van bewoners en in het gebied werkzame organisaties.

Nooit meer iets missen? Volg ons op Twitter LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE