Variantenstudie parkeervoorziening Zernikeborg, RUG

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) werkt aan de ontwikkeling van de Zernike Campus Groningen. De capaciteit van de parkeervoorzieningen moet hier in meegroeien.

Foto: Zernikecampusgroningen.nl

Eén van de ontwikkelingen in de komende jaren is de duurzame nieuwbouw voor de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, de Zernikeborg. De Zernikeborg wordt één van de grootste constructies in Nederland en zal zo’n 1.400 studenten en 850 medewerkers gaan huisvesten. Het huidige parkeerterrein zal dan niet meer voldoen en dient vervangen te worden door een gebouwde parkeervoorziening.

De gebouwde parkeervoorziening moet in het stedenbouwkundige plan van de campus kunnen worden ingepast en aansluiten bij het gewenste kwaliteitsniveau. Om het College van Bestuur van de universiteit in staat te stellen om onderbouwde keuzes te maken heeft Spark, met behulp van referenties uit binnen- en buitenland, de bouwkosten van verschillende kwaliteitsniveaus inzichtelijk gemaakt. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen het bouwsysteem, de gevelbekleding, het afwerkingsniveau en de inrichting. Het College van Bestuur heeft hiermee de handvatten om ook voor de parkeergarage haar eigen afweging te maken in prijs en kwaliteit.

Daarnaast heeft Spark de ruimtelijke consequenties van de gevraagde parkeercapaciteit laten zien en hiervoor verschillende mogelijke varianten uitgewerkt. Waarbij elke variant is gebaseerd op een reële maatvoering conform NEN 2443:2013.