Variantenstudie parkeergarage Poort van Hoorn

Om Hoorn bereikbaar te houden wordt ten noorden van het station een ontwikkeling voorzien met voldoende parkeerplaatsen voor bezoekers en P+R-reizigers. Spark stelde hiervoor een business case op en onderzocht een aantal varianten voor het ontwerp.

Foto: JHK architecten

Het centrale punt in Hoorn waar iedereen die de stad in en uit gaat langskomt per trein, bus, auto, fiets en te voet, heet de Poort van Hoorn. Om de stad bereikbaar te houden wordt ten noorden van het station een ontwikkeling voorzien met voldoende parkeerplaatsen voor bezoekers aan de stad en P+R-reizigers. Aan Spark is gevraagd een business case op te stellen en een aantal varianten voor het ontwerp te onderzoeken om – uiteindelijk – circa 1.250 parkeerplaatsen goed in te passen.

Het onderzoek is gestart met een massastudie en een business case om zowel de ruimtelijke als de financiële mogelijkheden te verkennen.

Op basis van deze eerste verkenningen is samen met een projectgroep – waarin vanuit de gemeente alle disciplines vertegenwoordigd waren – een aantal kaders gesteld op basis waarvan samen met JHK Architecten verschillende varianten zijn ontwikkeld voor zowel een parkeergarage voor auto’s als een fietsenstalling voor treinreizigers. Belangrijke afwegingskaders daarbij waren:

  • Ruimtelijke inpassing met goede mogelijkheden voor andere ontwikkelingen in de Poort van Hoorn, waaronder een supermarkt.
  • Goede verbinding via de traverse die beide kanten van het spoor verbindt en de parkeergarage met de binnenstad van Hoorn.
  • Fasering van de bouw, waardoor het benodigde aantal parkeerplaatsen aansluiting vindt bij de behoefte aan parkeerplaatsen in de toekomst.
  • Een adequate ontsluiting van de parkeergarage naar in- en uitvalswegen met voldoende capaciteit om ook bij piekbelasting congestie te voorkomen.
  • Oog voor de omgeving zoals het zicht op de binnenstad en het station van de museumstoomtram Hoorn-Medemblik.

De diverse modellen zijn samen met de projectgroep gewikt en gewogen. Voor de verschillende faseringsvarianten zijn financiële analyses gemaakt. Hierbij is niet alleen gekeken naar de business case voor de parkeergarage zelf, maar ook naar de gevolgen voor de gehele parkeerexploitatie van de gemeente Hoorn.

Als resultaat van de studie is uiteindelijk een voorkeursvariant gekozen. Om inzichtelijk te maken hoe deze variant zich verhoudt tot de omgeving zijn diverse collages gemaakt van een mogelijke parkeergarage met verschillende geveluitvoeringen. Deze zijn in het voorstel voor de voorkeursvariant aan de gemeenteraad gepresenteerd die inmiddels besloten heeft het voorstel te volgen en de ontwikkeling van een parkeergarage met 1.250 plaatsen in gang te zetten.

Op de hoogte blijven? Volg ons op LinkedIn en Twitter.