Uitwerking digitaal parkeren Maastricht

Spark is voor de gemeente Maastricht aan de slag gegaan met het verder uitwerken van het digitaliseren van de gemeentelijke parkeerketen.

De basis hiervoor is gelegd in het interne rapport ‘Digitaliseren parkeren Maastricht’- een programma voor stapsgewijze invoering van digitaal parkeren (september 2013). Als eerste uitwerking van dit plan, wil de gemeente Maastricht een visie op het invoeren van mobiel betalen voor parkeren, het implementeren van een visiteregeling en de wijze waarop deze parkeerrechten (en later andere parkeerrechten) ondergebracht moeten gaan worden in een parkeerrechtendatabase.

Spark is gevraagd om de verschillende digitaliseringsmogelijkheden in kaart te brengen en de gevolgen hiervan te bepalen voor de dienstverlening, gemeentelijke organisatie en kosten en opbrengsten. Dit alles binnen de visie en kaders van het genoemde interne rapport.

Als de gemeente mobiel parkeren en een klantvriendelijke visiteregeling heeft ingevoerd, gaat de gemeente Maastricht stappen zetten in het verbeteren van haar dienstverlening op het gebied van parkeren.