Uitbreiding parkeerregulering Schiedam

In de Vakbondsliedenbuurt heeft Spark de gemeente ondersteund bij een intensief participatieproces om draagvlak te creëren voor parkeerregulering.

Foto: Maelion

In 2017 heeft de gemeente Schiedam het Uitvoeringsprogramma Parkeren vastgesteld. Daarin staat wat de gemeente samen met bewoners kan ondernemen om parkeerproblematiek te verlichten.

De gemeente heeft Spark gevraagd om bij de implementatie van het uitvoeringsprogramma te ondersteunen. En zowel aan de proceskant als aan de inhoud bij te dragen.

Parkeerdruk
Eén van de Schiedamse buurten waar bewoners hinder hebben van hoge parkeerdruk is de Vakbondsliedenbuurt. In een deel ervan staan flats uit de jaren zeventig. In beginsel is er voldoende parkeerruimte voor bewoners, maar door kantoren en een tramhalte in de omgeving parkeren er overdag veel werkers. Er is begonnen met het organiseren van bewonersbijeenkomsten; daar bleek dat betaald parkeren de enige mogelijke optie voor verbetering was.

Buurtraadpleging
Maar niet iedereen zag dat zitten. Daarom is een buurtraadpleging gehouden. Hieraan is veel aandacht besteed. Het proces en het benodigde opkomstpercentage is nadrukkelijk met college en raad afgestemd. De raad heeft ingestemd met 30% als opkomstcriterium en 50%+1 voorstanders als grens voor betaald parkeren. Het gebied werd in twee delen bevraagd, omdat de problematiek in elk deel verschilde.

Elke inwoner van 17 jaar en ouder is om zijn mening gevraagd. Er is veel aan communicatie gedaan en de opkomst was dan ook prima, ruim 60%. Eén deelgebied koos voor betaald parkeren, het andere deelgebied wil eerst nog afwachten wat daarvan de gevolgen zijn. In februari 2019 wordt het betaald parkeren ingevoerd. Daarmee komt voor veel bewoners een einde aan jarenlange hoge parkeerdruk bij hun woning.

Draagvlak
Betaald parkeren invoeren is een maatregel, die een gemeente niet gemakkelijk neemt. Als het dan toch zo ver moet komen, is draagvlak het allerbelangrijkste. In de Vakbondsliedenbuurt heeft Spark de gemeente ondersteund bij een intensief participatieproces. Dat is het belangrijkste resultaat. Bewoners hebben zo zelf kunnen aangeven hoe zij het liefste de parkeersituatie wilden verbeteren.

Evaluatie
Het effect van de maatregel wordt na een jaar geëvalueerd via parkeerdrukmetingen en een tevredenheidsonderzoek onder bewoners.

Op de hoogte blijven? Volg ons op Twitter LinkedIn
Of meld je (gratis) aan voor Update