Tweede uur gratis in parkeergarages op proef

Vlaardingen wil het comfort en de gastvrijheid van het parkeren verbeteren, zodat het beter aansluit bij de behoefte van de bezoeker en uitnodigt tot frequenter en langer verblijf in het centrum. Hiertoe is in september 2019 een proef gestart met het tweede uur gratis parkeren in de parkeergarages in het centrum.

Samenwerking
Het doel van de proef is om de verblijfsduur van bezoekers te verlengen, de omzet in de binnenstad te verhogen en het parkeren op straat te verminderen door het parkeren in de parkeergarages aantrekkelijker te maken. Om de proef te realiseren werken de ondernemers in de binnenstad samen met de gemeente en met parkeerexploitant BKS.

Speciale tarief
Een belangrijk onderdeel van de proef is de promotiecampagne. Advertenties, billboards, uitingen bij de parkeerautomaten op straat en ludieke acties maken de bezoeker en potentiële bezoeker attent op het speciale tarief. De proef duurt maximaal één jaar. In die periode worden de effecten nauwkeurig in de gaten gehouden. Er zijn onderzoeken onder consumenten gepland en ook ondernemers leveren gegevens.

Financiële effect
Spark heeft de gemeente ondersteund bij het opstellen van de begroting van de kosten van de proef en bij het opstellen van de overeenkomst met BKS. Daarvoor was het belangrijk dat van te voren een betrouwbaar beeld bestond over wat het financiële effect voor de gemeente, de ondernemers en de exploitant zou zijn. Deze laatste krijgt compensatie voor gemiste inkomsten van het tweede uur, maar hoeveel zal dat zijn?

Parkeergedrag
Daarvoor is de parkeermonitor ingezet. In de eerste stap om binnen een business case een onderbouwde begroting te maken van deze inkomsten. Die business case vormde de basis van de overeenkomst tussen de gemeente en BKS. Tijdens de looptijd van de proef worden via de parkeermonitor nauwkeurig de veranderingen in parkeergedrag gevolgd. In de parkeergarages en bij het parkeren op straat. Omdat de data in de parkeermonitor betrouwbaar zijn (ISEA 3402 certificaat) vormen ze ook de basis voor de financiële afwikkeling.

Het parkeertarief is aangepast. De komende maanden zijn nodig om bij de doelgroep bekendheid te verkrijgen en om de effecten te kunnen bepalen. Medio 2020 worden de conclusies verwacht.

Nooit meer iets missen? Volg ons op Twitter LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE