Toekomstgerichte parkeerstrategie nieuw Gronings stadsdeel

De Suikerzijde wordt het nieuwe, toekomstgerichte stadsdeel op het terrein van de voormalige suikerfabriek. Vlakbij het centrum van de stad is de auto straks niet de norm. En dat vraagt om een passende parkeerstrategie.

Afbeelding: Pioniersplein, gemeente Groningen

Groningen is een groeiende stad met ambities. Naast wonen is er behoefte aan een omgeving waar ook gewerkt kan worden en waar voorzieningen op fiets- of loopafstand voorhanden zijn. Het terrein van de oude suikerfabriek biedt een kans om in deze behoefte te voorzien.

Het voormalige fabrieksgebouw – waar vroeger de suikerbieten werden verwerkt tot kristalsuiker – is momenteel omgebouwd tot inspirerende evenementenlocatie. Je vindt er het eerste containerhostel van de stad. Heel veel bedrijvigheid bij onder andere broedplaats de Campagne. Je kan er padellen op outdoorbanen. En er zijn volop horecavoorzieningen. In het komend decennium ontstaat hier een heel nieuw stadsdeel, De Suikerzijde.

Stoer stadsdeel waar geleefd gaat worden
De Suikerzijde wordt stedelijk en stoer, maar ook groen, royaal en uitnodigend. Je kunt er straks wonen, werken, naar school gaan en studeren. Maar ook is er alle ruimte voor ontspanning, sporten, wandelen en fietsen. De Suikerzijde wordt met zo’n 5000 woningen een compleet en veelzijdig stadsdeel voor iedereen. Een stadsdeel met een goede bereikbaarheid en daarbij passende mobiliteitsdiensten. En dus een gebied waar bewoners en bezoekers ook met de auto kunnen komen, maar waar de auto zeker niet op de eerste plaats komt. De straat in De Suikerzijde moet vanaf het begin voor de bewoners, hun spelende kinderen en bezoekers zijn.

Flexibele parkeerstrategie
Een bereikbaar stadsdeel ontwerpen voor toekomstige bewoners en gebruikers is de opgave waarvoor de projectorganisatie van De Suikerzijde staat. Daarbij hoort onmiskenbaar de auto als belangrijk vervoermiddel. Voor die auto moet plaats zijn, maar niet op straat. Parkeerplaatsen op eigen grond of in een gemeenschappelijke voorziening is daarom het uitgangspunt. Maar omdat de vraag naar parkeerplaatsen altijd zal fluctueren door veranderende demografische en economische factoren en de samenstelling van bewonersgroepen, is flexibiliteit essentieel.

Centrale mobiliteitshubs
Nu een stadsdeel ontwerpen dat mogelijk pas over tien jaar of later voltooid zal worden, vraagt om een flexibele parkeerstrategie. Centrale mobiliteitshubs spelen daarbij een belangrijke rol. Door slim te plannen kan in de loop van de ontwikkelingen bijgestuurd worden: in latere fases minder parkeerplaatsen toevoegen als het mobiliteitsbeleid succesvol is; en meer plaatsen toevoegen als onverhoopt de initiële parkeernormen toch te ambitieus blijken te zijn.

Samenwerking tussen gemeente en ontwikkelaars
In de ontwikkeling is samenwerking tussen gemeente en private partijen essentieel. Waar traditioneel de realisatie van de parkeeropgave vooraf verdeeld werd, zal dit bij De Suikerzijde een continue afstemming vragen. Wie pakt welk deel van de parkeeropgave op en zorgt daarmee voor een optimaal toekomstig parkeeraanbod?

Dat is de uitdaging bij de verdere uitwerking. In een vroegtijdig stadium is gestart met het in kaart brengen van vraag naar en aanbod van parkeerplaatsen. Maar ook is de wijze waarop eigendom en exploitatie georganiseerd kunnen worden verkend en een business case opgesteld. Door al deze aspecten samen te brengen is het volledige parkeerconcept doorgedacht en van alle kanten bekeken.

Resultaat
Met deze basis kunnen gemeente en private ontwikkelaars samen aan de slag om de ambities voor De Suikerzijde óók voor parkeren waar te maken. Waarbij de auto aanwezig blijft, maar wel uit het zicht is. Met als resultaat een hoge kwaliteit van de openbare ruimte, met veel groen en een straat die weer plek biedt voor de bewoners, hun spelende kinderen en bezoekers.

Meer weten over dit project? Neem contact op met Ernst Bos via ernstbos@spark-parkeren.nl.

Nooit meer iets missen? Volg ons op LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief
 UPDATE