Tilburg zet haar parkeertaken in de markt met BVP-aanbesteding

Omdat het contract met een externe partij afloopt, besteedt Tilburg opnieuw de taken voor garage- en straatparkeren aan. Zij kiest voor de methode Best Value Procurement (BVP). Spark ondersteunt bij het opstellen van het PvE en tijdens de verdere concretiseringsfase.

Als regiegemeente besteedt Tilburg haar taken voor straat- en garageparkeren al jaren uit aan een externe partij. Omdat dit contract aflopend is, is de gemeente bezig met het opnieuw aanbesteden van deze taken, waaronder handhaving, garagebeheer en het (digitaal) uitgeven van parkeerrechten. Tilburg heeft voor deze aanbesteding gekozen voor de methode Best Value Procurement (BVP). De gemeente heeft goede ervaringen met dergelijke trajecten met name omdat dit ervoor zorgt dat de markt het beste uit zichzelf haalt en maximaal haar kennis en kunde kan inzetten. Daarnaast stimuleert deze methode het beoogde partnerschap tussen gemeente en de beheerpartij.

Spark heeft de gemeente ondersteund bij het opstellen van het programma van eisen (volgens de BVP methodiek). Een programma van eisen dat vooral werd gekenmerkt door het beschrijven van ambities en doelstellingen. Toch ontkwam zij er niet aan om een flink aantal randvoorwaarden en uitgangspunten op te nemen in het document. Afgelopen november is de aanbesteding gepubliceerd en in januari hebben 3 partijen/consortia hun aanbiedingen ingediend, waaronder een prestatiedocument, een risicodocument en een kansendocument. Inmiddels is de beoordelingsfase achter de rug en gaat de gemeente met één partij de concretiseringsfase in.

Deze concretiseringsfase is de inschrijver opnieuw aan zet met de bedoeling om de uit te voeren opdracht tot in detail uit te werken in een plan van aanpak, op basis van de door hem ingediende inschrijving. Met dit plan moet de inschrijver definitief aantonen dat de voorgestelde oplossing voldoet aan de projectdoelstellingen.

Het opstellen van dit plan van aanpak is een intensief traject. Hoewel de inschrijver in deze fase leading is, wordt nauw samengewerkt met een gemeentelijke projectorganisatie die dit traject begeleidt. Met als uiteindelijke doel het tekenen van het definitieve contract in juni. Zodat in oktober gestart kan worden met een nieuwe manier van parkeerbeheer in Tilburg.

Spark ondersteunt de gemeente in raad en daad tijdens deze concretiseringsfase.

Op de hoogte blijvenVolg ons op TwitterFacebook & LinkedIn
Of meld je (gratis) aan voor Update