Tijdelijke vervanging parkeerspecialist Maastricht

Spark is gevraagd om op tijdelijke basis invulling te geven aan de functie van parkeerspecialist bij de gemeente Maastricht.

Foto: Spark

Naast de reguliere werkzaamheden die liggen op het snijvlak tussen parkeerbeleid en parkeerbeheer, houdt onze adviseur op locatie zich ook bezig met:

• de aanbesteding van de geldgaring parkeergeld;
• het verder uitwerken van het digitaliseren van de gemeentelijke parkeerketen;
• de mogelijke uitbreidingen van betaald parkeren.