Strategieën voor parkeerbeheer en exploitatie

Het is altijd goed om je van tijd tot tijd af te vragen of de manier waarop je dingen doet nog wel past bij de veranderende omstandigheden. Zoetermeer stelde zich deze vraag over het parkeerbeheer en exploitatie in en rond het Stadshart.

Een goede bereikbaarheid per auto is belangrijk voor het Stadshart van Zoetermeer (130.000 inwoners).  En dat wordt alleen maar belangrijker met de grote investeringen die daar op stapel staan. De meeste parkeergarages zijn in privaat eigendom, maar de gemeente is verantwoordelijk voor de ruim 4000 gereguleerde parkeerplaatsen op straat. De uitvoering daarvan is uitbesteed aan de markt.

Het is altijd goed om je van tijd tot tijd af te vragen of de manier waarop je dingen doet nog wel past bij de veranderende omstandigheden. Zoetermeer stelde zich deze vraag over het parkeerbeheer en exploitatie in en rond het Stadshart. Twee vragen stonden centraal: wat zijn de kansen om de parkeerhandhaving (thans uitbesteed aan P1) samen te voegen met de brede handhaving in de openbare ruimte die de gemeente met eigen personeel invult? En welke kansen biedt het overdragen van het parkeren in het centrum aan de markt via een concessie?

Vanwege het multidisciplinair karakter van de vraag, heeft Spark in deze opdracht samengewerkt met DSP groep. Het was de gemeente zelf die deze samenwerking heeft geëntameerd. In nauwe samenwerking met de gemeentelijke projectgroep is een aantal scenario’s opgesteld voor de verschillende werkwijzen. Hiervan zijn de gevolgen in beeld gebracht: voor de gemeentelijke: personeel, organisatie, systemen en kosten zijn beschreven en berekend. Ook de ontvlechting van de handhaving uit het huidige uitbestede takenpakket is in beeld gebracht.

Het uitgeven van het parkeren in concessie kan op veel manieren. Bij het onderzoeken van deze vorm stonden de zeggenschap die de gemeente zou kunnen houden over het parkeerbeleid, de risico’s die aan de concessiehouder kunnen worden overgedragen en de opbrengst van de concessie centraal.

Het resultaat is een evenwichtig beeld van de kansen, bedreigingen, kosten en opbrengsten die de mogelijke keuzen voor een andere beheers- of exploitatievorm met zich meebrengen. Het resultaat is, nadat dit ambtelijk is afgestemd, aan het college van B&W gepresenteerd. Het voorstel van Spark en DSP is de start van een samenwerking tussen de BOA’s van de gemeente en de parkeercontroleurs, waarbij de gemeente werkgericht leiding geeft aan de medewerkers van P1.