Stop & Shop parkeren in Vlaardingse binnenstad

Vlaardingen wil de gastvrijheid van het parkeren verbeteren zodat het beter aansluit bij de behoefte van de bezoeker. Eén van de uitwerkingen daarvan is een pilotproject met Stop&Shop-parkeerplaatsen in het centrum. Spark ondersteunt bij het opstellen van de criteria hiervoor.

Eén van de doelen van het nieuwe parkeerbeleid in Vlaardingen is het ondersteunen van de vitaliteit van de binnenstad. De gemeente vindt comfort, gastvrijheid en goede beleving van het parkeren door de bezoeker belangrijk voor het centrum. Vlaardingen wil de gastvrijheid van het parkeren verbeteren zodat het beter aansluit bij de behoefte van de bezoeker en uitnodigt tot frequenter en langer verblijf in het centrum.

Eén van de uitwerkingen daarvan is een pilotproject met Stop&Shop-parkeerplaatsen in het centrum. Op die plaatsen kan je kort parkeren voor een laag tarief. Ondernemers gaven aan hieraan behoefte te hebben en de gemeente wil zodoende de levendigheid in het centrum en het aantal bezoekers van winkeliers en dienstverleners vergroten.

Spark heeft de gemeente ondersteund bij het opstellen van de criteria voor de Stop&Shop-parkeerplaatsen. Die gaan over welke locaties ervoor in aanmerking komen en hoe daarbij gekeken wordt naar de huidige bezetting van parkeerplaatsen. Het idee is dat Stop&Shop-parkeerplaatsen worden ingericht in plaats van bestaande parkeerplaatsen nabij winkels of dienstverleners die veel bezoekers trekken. Daarbij wordt ook gekeken naar parkeren voor bewoners, die immers ook van de parkeerplaatsen in het centrum gebruik maken. Onlangs heeft de raad ingestemd met de aangepaste parkeerverordening waarin het tarief van 10 cent per half uur is opgenomen voor stop en shop.

Hoeveel Stop&Shop-parkeerplaatsen er komen en waar precies, gaat de gemeente samen met ondernemers en bewoners in het centrum uitwerken. Dat zal in de komende maanden ingevuld worden. Na ongeveer een jaar zal het gebruik van de plaatsen en het effect op de bereikbaarheid en levendigheid van de binnenstad geëvalueerd worden. Ook de criteria hiervoor zullen met ondernemers en bewoners worden uitgewerkt.

Nooit meer iets missen? Volg ons op Twitter LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE