Stop en Shop parkeren centrum Vlaardingen

Het nieuwe parkeerbeleid in Vlaardingen biedt ruimte om het parkeren voor bezoekers in het centrum prettiger te maken. In augustus 2019 startte een proef met het 2e uur gratis parkeren in parkeergarages. Eind 2019 zijn aan de Korte Hoogstraat ook de eerste Stop&Shop-parkeerplaatsen in werking gegaan.

Wens
Al langer uitten ondernemers in de binnenstad de wens om voor klanten die een snelle boodschap willen doen parkeerplaatsen vrij te houden, bij voorkeur gratis of anders tegen een laag tarief. Om tot een uitwerking te komen zijn verschillende oplossingen afgewogen. Eén vraag die daarbij telkens op kwam, was om er een parkeerschijfzone van te maken. Omdat daar te veel nadelen aan kleven, is die oplossing niet gekozen. Met een parkeerschijf kun je namelijk niet nauwkeurig een tijd instellen en ook het risico van het doordraaien van de schijf is voor de handhavers lastig te beheersen. Zodoende is gekozen voor betaald parkeren met een laag tarief. Een andere overweging was dat op Stop&Shop-parkeerplaatsen geen vergunninghouders mogen staan. Dat houdt in dat in de omgeving van deze parkeerplaatsen voldoende andere parkeermogelijkheden voor centrumbewoners moeten zijn.

Afwegingskader
Om de kunnen afwegen hoeveel Stop&Shop-parkeerplaatsen aangebracht worden en op welke locatie, is een afwegingskader opgesteld dat met de gemeenteraad is gedeeld. Daarin is onder meer aangegeven waar de plaatsen kunnen liggen, hoe er met andere belanghebbenden wordt afgestemd en dat er na een periode wordt geëvalueerd. De reden dat de eerste plaatsen al zo snel aangelegd konden worden, was de herinrichting van de Korte Hoogstraat. Daarvoor liep al een participatieproces en hier bleek dat alle belanghebbenden zich konden vinden in vijf Stop&Shop-parkeerplaatsen op deze locatie.

Parkeerbelastingverordening
De Stop&Shop-parkeerplaatsen zijn met een groene markering en bebording aangeduid. Zodat ze duidelijk afwijken van de normale parkeerplaatsen. Er staat een aparte parkeerautomaat bij en er is natuurlijk een mobiele parkeerzone. Om het Stop&Shop-parkeren mogelijk te maken, moest de raad instemmen met een aanpassing in de parkeerbelastingverordening. Dat is op tijd gelukt. Parkeren kan een half uur voor 10 cent, invoeren van het kenteken is verplicht. Daarna moet je 4 uur wachten alvorens je weer opnieuw voor 10 cent kan parkeren. Een parkeervergunning is niet geldig op Stop&Shop-parkeerplaatsen.

Evaluatie
In het komende jaar wil de gemeente samen met belanghebbenden nagaan welke locaties er nog meer in aanmerking komen voor Stop&Shop-parkeren. Na een jaar volgt dan een evaluatie om te bezien of de plaatsen in een behoefte voorzien en een bezoek aan de binnenstad voor een korte boodschap gemakkelijker maken, zonder dat bewoners er te veel hinder van hebben.

Lees meer over de start van dit project: Stop&Shop parkeren in Vlaardingse binnenstad.

Nooit meer iets missen? Volg ons op Twitter LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE