Start integrale parkeeraanpak Leyenburg en Houtwijk

Den Haag heeft besloten om een integrale aanpak voor de parkeeroverlast in Leyenburg en Houtwijk op te stellen. Het betrekken van de buurt is hierbij een belangrijk onderdeel. Spark begeleidt het project inhoudelijk en procesmatig.

Foto: Spark. Nachtelijke schouw om parkeerproblematiek in Oud-Leyenburg in beeld te brengen.

September 2018 is door gemeente Den Haag besloten om een integrale aanpak voor de parkeeroverlast in Leyenburg en Houtwijk op te stellen. Belangrijk onderdeel van deze aanpak is het betrekken van de buurt door het organiseren van bewonersavonden. Spark is gevraagd om op basis van detachering het project inhoudelijk en procesmatig te begeleiden.

Er zijn inmiddels drie avonden georganiseerd waarvoor vertegenwoordigers van bewonersorganisaties zijn uitgenodigd. Tijdens deze avonden is uitvoerig stilgestaan bij de resultaten van de parkeeronderzoeken, de parkeerproblematiek in de buurten en zijn de oorzaken in kaart gebracht. Ook de toekomstige ontwikkelingen zijn met de buurt besproken. Daarnaast is Spark met de bewoners op verschillende momenten de wijk in gegaan om de lokale parkeersituatie in kaart te brengen.

Op basis daarvan zijn verschillende varianten voor parkeerregulering opgesteld, die in september worden voorgelegd aan de vertegenwoordigers en aan college en raadscommissie. Na vaststelling van één van de varianten gaat Spark voor Den Haag aan de slag met daadwerkelijke implementatie van de voorgestelde maatregelen.

Op de hoogte blijven? Volg ons op TwitterFacebook & LinkedIn
Of meld je (gratis) aan voor Update