Schiphol: Mind your Plek

Een ingrijpende verandering bij Schiphol is de aanstaande bouw van een nieuwe pier en terminal en het opheffen van P2 per 1 oktober. De overgang naar de nieuwe situatie vraagt vergaande aanpassingen in het functioneren van Schiphol. Spark ondersteunt hierbij.

Schiphol is volop in ontwikkeling. Een ingrijpende verandering is de aanstaande bouw van een nieuwe pier en terminal. Hier is veel ruimte voor nodig, zoveel dat parkeergarage P2 plaats moet maken en verdwijnt per 1 oktober 2017.

Met de sluiting van P2 verdwijnt ca. 40% van de parkeerplaatsen op Schiphol-centrum. Op korte termijn kunnen slechts ca. 500 ppl. in het centrum worden gecompenseerd door de in aanbouw zijnde parkeergarage P1 Extensie, die volgens planning eind september 2017 wordt opgeleverd. Bovendien groeit het aantal passagiers en daarmee het aantal parkeringen nog steeds gestaag op de luchthaven. Een structurele aanpassing van het parkeerproductportfolio en de parkeervoorzieningen is dan ook noodzakelijk om Schiphol vanaf 1 oktober voor reizigers die met de auto komen bereikbaar te houden.

Spark heeft Schiphol ondersteund in de brede afweging tussen de belangen van de verschillende doelgroepen, hun parkeerbehoefte en de beschikbare parkeercapaciteit. Zowel het aanbod aan plaatsen in het centrum als op afstand. Hierbij is de complexe 24-uurs operatie en de beschikbare weginfrastructuur een belangrijk kader voor de te maken keuzes.

Op basis van een beschouwing van meerdere scenario’s is uiteindelijk gekozen voor een parkeerproductportfolio waarin vanaf 1 oktober 2017 de maximale parkeerduur in het centrum beperkt wordt. Hiermee worden in het centrum de halers en brengers van reizigers bediend en ook de grootste groep zakelijke reizigers. Bezoekers met een langere verblijfsduur wordt een sterk uitgebreide valetservice geboden, zodat zij nog steeds in het centrum van Schiphol kunnen parkeren op loopafstand van de terminals. Voor de bezoekers die hiervan geen gebruik willen maken, worden de huidige faciliteiten op lang parkeren uitgebreid en verbeterd.

De overgang naar de nieuwe situatie vraagt ingrijpende aanpassingen in het functioneren van Schiphol en concreet in de bestaande parkeervoorzieningen en de aanleg van een nieuw parkeerterrein en -garage. Spark is gevraagd om namens de afdeling Parking deel te nemen aan het kernteam van de projectorganisatie die Schiphol heeft ingericht om deze omslag tijdig en succesvol te maken. En is daarin verantwoordelijk voor het tijdig opleveren van alle nieuwe en te wijzigen parkeervoorzieningen en daarbij behorende operationele, technische, administratieve en commerciële processen.

Op de hoogte blijvenVolg ons op TwitterFacebook & LinkedIn
Of meld je (gratis) aan voor Update