Regie op de uitvoering van het parkeren een stap verder

De gemeente Den Haag heeft Spark gevraagd mee te werken aan de verdere ontwikkeling van de regie op de uitvoering van het betaald parkeren. De opdracht is onlangs afgerond met invulling van de nieuwe functie regisseur parkeerketen bij de Handhavingsorganisatie.

Afbeelding: Michael Fousert (Spark)

Den Haag heeft ruim 100.000 parkeerplaatsen met betaald parkeren op straat. Er zijn ook ruim 100 stallingsgarages waarvan de gemeente Den Haag eigenaar is en waarvan de exploitatie is uitbesteed. De uitvoering van het betaald parkeren is ondergebracht bij de Handhavingsorganisatie (HHO) van de Dienst Stadsbeheer. De beleidsontwikkeling voor mobiliteit en parkeren ligt bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling.

Het tot uitvoering brengen van het parkeerbeleid voor het omvangrijke areaal betaalde parkeerplaatsen, vereist vanzelfsprekend een uitvoeringsorganisatie van formaat. De HHO zorgt voor de administratie en uitgifte van parkeervergunningen, het aanbieden van een bezoekers-app, de parkeerhandhaving met scantechnologie, het beheer van de betaalinfrastructuur via het mobiel betalen en 1600 parkeerautomaten, de verantwoording van parkeerinkomsten en “last but not least” beleidsimplementatie bij uitbreidingen en andere wijzigingen in het parkeerareaal.

De schakels van de parkeerketen
De uitvoeringsorganisatie is, zoals dat gaat, over een periode van jaren in omvang en structuur meegegroeid met de omvang van het parkeerareaal. Tot een aantal jaren geleden waren de meeste uitvoerende processen bij elkaar in een afdeling parkeren ondergebracht. Veranderingen binnen de gemeentelijke organisatie en de behoefte om de uitvoeringsprocessen doelmatiger te laten verlopen en te automatiseren, leidden tot de keuze om de meeste taken voor het parkeerbeheer binnen de HHO onder te brengen. Met die verandering kwam de vraag op tafel hoe je er het beste voor kan zorgen dat de uitvoeringsprocessen voor parkeren goed op elkaar aangesloten blijven: van beleidsinitiatief tot met de uitvoering op straat. Met andere woorden: dat de schakels in de parkeerketen met elkaar verbonden blijven. Dat vereist regie. Minstens zo belangrijk is het om een scherp zicht te hebben op exploitatieresultaat bij parkeren. De inkomsten uit straatparkeren in Den Haag bedragen ruim € 75 mln. per jaar en vormen daarmee een materieel onderdeel van de gemeentebegroting.

De opdracht
De opdracht voor Spark was aanvankelijk het uitbrengen van een advies om de beheersing van de parkeerexploitatie (inkomsten en uitgaven van het betaald parkeren) te verbeteren. Het resultaat daarvan was een voorstel voor het inrichten van parkeerregie waarmee dit doel bereikt kan worden.

Het tweede deel van de opdracht was om in de rol van kwartiermaker de regie over de uitvoeringsprocessen en de financiële beheersing feitelijk te implementeren. Het resultaat daarvan is de vastlegging van de functieomschrijving met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een regisseur parkeerketen en de plaats van deze functionaris binnen de Handhavingsorganisatie. Een tweede belangrijk resultaat is de implementatie van een dashboard waarmee de parkeerinkomsten op de voet gevolgd worden.

Het resultaat is bereikt dankzij de inzet en kennis van alle professionals die bij de Haagse Handhavingsorganisatie aan het parkeren werken. Inmiddels is de functie regisseur parkeerketen HHO ingevuld.

Bij Spark heeft Eric Stuyfzand deze opdracht voor de gemeente Den Haag uitgevoerd. Heb je een vraag hierover? Neem contact op via info@spark-parkeren.nl

Nooit meer iets missen? Volg ons op LinkedIn 
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE