Quickscan optimalisatie parkeerregulering Ede

De gemeenteraad van Ede heeft de wens geformuleerd om extra resultaat te halen uit haar parkeerregulering.

Foto: Spark

Spark is gevraagd een quickscan hiervoor uit te voeren.

De gemeente Ede is verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie van de on-street parkeervoorzieningen, waaronder drie parkeerterreinen. Bovendien speelt, naast andere thema’s, de ontwikkeling van de Veluwse Poort waaronder ook een P+R-garage wordt gerealiseerd.

De gemeente heeft Spark gevraagd te onderzoeken hoe de gemeente haar parkeerexploitatie verder kan professionaliseren door onder andere te kijken naar de kosten en baten.

Hiertoe heeft Spark verschillende parkeerscenario’s opgesteld en doorgerekend naar de financiële effecten. Daarnaast heeft Spark door middel van een benchmark de gemeentelijke parkeerorganisatie onder de loep genomen.