Wayfinding in parkeergarages

Cório heeft Spark om advies gevraagd voor de inrichting van de parkeergarage Vredenburg onder het nieuw te bouwen Hoog Catharijne. Onderdeel van dit inrichtingsadvies is een systeem voor wayfinding.

Met wayfinding wordt het volgende bedoeld:

“Het helpen van de toekomstige parkeerder bij het zich prettig door de parkeergarage te bewegen en het vinden van zijn of haar bestemming.”

Op basis van het ontwerp van de garage, de inpassing in de stedelijke omgeving en de naar de garage leidende infrastructuur is een analyse gemaakt van de toekomstige gebruiker en zijn of haar bestemmingen binnen en buiten de parkeergarage. Deze informatie is omgevormd naar een gebruikersprofiel, waarin de complete gebruikscyclus van de parkeergarage, van aankomst via inrijden, parkeren, de route naar je eindbestemming buiten de garage vinden en vice versa, is vastgelegd.

Aan de hand van bovenstaande randvoorwaarden en een set ontwerpprincipes heeft Spark vervolgens locaties in de garage geïdentificeerd en gerangschikt, routes gestructureerd en de garage in logische gebieden verdeeld. Om een gebruiker efficiënt naar zijn bestemming te leiden is het aantal keuzemomenten zoveel mogelijk beperkt; er is gekeken op welke plaatsen het handig is informatie die de gebruiker nodig heeft om een navigatiekeuze te maken, te communiceren. Alleen op plaatsen waar de gebruiker van de garage een geïnformeerde keuze moet maken, worden wayfindingsmaatregelen gerealiseerd.

Bovenstaand ontwerpproces heeft geleid tot een ontwerp voor een wayfindingssysteem in de garage Vredenburg bestaande uit twee onderdelen:

  • Een informatiematrix waarin beschreven staat op welke punten in een garage wayfindingsmaatregelen moeten worden gerealiseerd en op welke manier deze de gebruiker helpen zijn of haar bestemming te vinden;
  • Een inventaris met daarin kaartmateriaal waarbij alle locaties staan waar maatregelen gerealiseerd moeten worden, en een lijst met welke informatie er op elk van deze locaties naar de gebruiker gecommuniceerd moet worden.