Vrije Universiteit, ontwerp parkeer-voorzieningen

Spark heeft ontwerpen gemaakt om de parkeerbehoefte van de VU medewerkers zo optimaal mogelijk te kunnen faciliteren.

Foto: Your Captain Luchtfotografie

De Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam is bezig met een omvangrijk herontwikkelingsprogramma, dat onder meer tot vraagstukken leidt op het gebied van het faciliteren van de parkeerbehoefte van medewerkers.

Om deze behoefte te kunnen faciliteren heeft Spark een aantal ontwerpen gemaakt voor (tijdelijke) parkeerterreinen op locaties die tijdelijk of permanent beschikbaar zijn. De ontwerpen met bijhorende kostenramingen boden het besluitvormingskader voor de VU rond de mogelijke realisatiescenario’s.