Vrije Universiteit Amsterdam, parkeerbeleid (2010)

VU en VUmc wensen een parkeerbeleid waarbinnen de beschikbare parkeerrechten op objectieve gronden worden toegewezen aan hun medewerkers.

Foto: Spark

Teneinde te komen tot een zo objectief mogelijke verdeling van de parkeerrechten over de medewerkers van VU en VUmc is het parkeerbeleid van de instellingen gesynchroniseerd. Het 7 dagen 24 uur karakter in combinatie met een zeer grote diversiteit aan wisselende werktijden en ploegendiensten, vergde een innovatieve toedeling van de beschikbare parkeerrechten.

Spark heeft voor de toedeling van de parkeerrechten een nieuw systeem ontworpen. Dit systeem stuurt het gebruik niet middels tijdvensters maar op basis van periodieke uur quota. Daarnaast biedt het de opdrachtgever een buitengewoon flexibele en efficiënte oplossing. Het systeem biedt tevens de mogelijkheid om in het geval van overschrijding van een parkeerrecht de kosten daarvan door te belasten aan betreffende afdeling/abonnementhouder.