Vrije Universiteit Amsterdam, dynamische parkeerbalans

In de Amsterdamse Zuidas vindt een gebiedsontwikkeling plaats in bestaand stedelijk gebied.

VU en VUmc hebben de ambitie om hun reeds omvangrijke posities de komende jaren verder te versterken. De druk op het parkeerareaal binnen het plangebied zal als gevolg van het toevoegen van nieuwe functies en het terugdringen van de parkeermogelijkheden in het openbare gebied verder toenemen. Binnen de ontwikkelingsopgave moeten VU en VUmc ter borging van hun autobereikbaarheid parkeercapaciteit realiseren.

Spark heeft een dynamische parkeerbalans opgesteld die de ontwikkeling van de benodigde parkeercapaciteit in de tijd inzichtelijk maakt. Dit inzicht beperkt de ontwikkelingsrisico’s en stelt de opdrachtgever in staat haar ontwikkeling te dimensioneren op de benodigde capaciteit.