Vrije Universiteit Amsterdam, aanbesteding parkeerapparatuur

VU en VUmc hebben besloten hun arealen samen te voegen en te gaan exploiteren vanuit een parkeerorganisatie.

In het centrum van de Amsterdamse Zuidas zijn de VU en VUmc gevestigd. VU en VUmc wensen gezamenlijk hun parkeerarealen optimaler te benutten. Om het gebruik van de beschikbare parkeercapaciteit door de diverse gebruikersgroepen te optimaliseren, is de beschikbaarheid van een high end parkeermanagementsysteem voor de bediening van diverse locaties gewenst.

Spark is gevraagd het functionele Programma van Eisen (PvE) op te stellen en de Europese aanbesteding daarvan te begeleiden. De aanbesteding is gericht op de selectie van de economisch voordeligste inschrijving. Een Proof Of Concept (POC) en een Service Level Agreement (SLA) maakten deel uit van de aanbestedingsprocedure.