Volledigheids-controle inkomsten parkeren Batavia Stad

Voor Batavia Stad is een controleprogramma ontwikkeld waarbij de geldstromen up-to-date in beeld worden gebracht.

Foto: Spark

Om de juistheid en de volledigheid van de parkeerinkomsten aan te tonen wenst Batavia Stad een systematiek die het mogelijk maakt de controle van de betalingen, giraal en chartaal, op een zo transparant en efficiënt mogelijke wijze te verrichten.

Batavia Stad verzorgt de parkeerexploitatie van alle bijbehorende parkeerterreinen (3500 parkeerplaatsen) en heeft het parkeerbeheer uitbesteed aan een externe organisatie. Onderdeel van het parkeerbeheer is het ledigen van de betaalautomaten, het waardetransport inclusief het tellen en storten. Daarnaast wordt het elektronisch betalingsverkeer direct door de betaalautomaten afgehandeld. Binnen de parkeerorganisatie dient de betrouwbaarheid van de geldstromen geborgd te zijn. Dit vergt per geldstroom (chartaal en giraal) een afzonderlijke controle.

De vraag aan Spark was: maak een controle systematiek waaruit tijdig blijkt dat de parkeerdata uit het parkeersysteem aansluit bij de tellingen van de waardetransporteur (chartaal) en de stortingen bij de bank (chartaal en giraal).

Per geldstroom zijn de beschikbare informatiebronnen geanalyseerd (parkeersysteem, bank, boekhouding, waardetransporteur). Voor het chartale deel is de parkeerbeheerder voorzien van een controleprogramma met instructies. De procedures zijn vastgelegd in een AO/IC (Administratieve Organisatie Interne Controle).

Het is mogelijk gemaakt om met minimale werkzaamheden de juistheid- en volledigheidscontrole van de inkomsten uit de parkeerexploitatie over een periode te bepalen. Zowel chartaal als giraal worden de verschillen vroegtijdig gesignaleerd en is indien noodzakelijk tijdig actie te ondernemen.