VOF Damcentrum, Leidschendam-Voorburg

Al enige tijd is het Damcentrum in Leidschendam in ontwikkeling. Tot de ontwikkeling behoren woningen, winkels en een parkeergarage.

Foto: Spark

Naar verwachting wordt deze garage in de eerste helft van 2012 in gebruik genomen. De nadering van dit moment is voor de gemeente aanleiding om het parkeerbeleid voor het Damcentrum en de uitvoeringsmaatregelen hiervoor te actualiseren. Hiervoor is inmiddels ambtelijk de notitie “Voorstel parkeerbeleid Leidschendam Centrum” opgesteld.

Spark heeft in opdracht van de ontwikkelaar (VOF Damcentrum, waarin een private ontwikkelaar en de gemeente samen participeren) onderzocht wat de invloed is van het voorgestelde parkeerbeleid op de exploitatie van de parkeergarage en hoe deze exploitatie geoptimaliseerd kan worden. Hiertoe is onder meer de parkeerbalans voor het gebied vertaald in vraag naar parkeeruren en potentiële opbrengsten.

Ook is gekeken naar de beheersvorm van de garage die nodig is om het beoogde parkeerbeleid te kunnen uitvoeren en welke voorzieningen daarvoor in de parkeergarage aangebracht moeten zijn. Er is aandacht besteed aan de parkeerexploitatie van het gehele Damcentrum (parkeergarage en parkeerplaatsen op straat tezamen) en aan de parkeergarage als afzonderlijke entiteit.