Verkeersafwikkeling parkeergarage met autoliften

Spark heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van een in ontwikkeling zijnde parkeergarage.

Voor een eigenaar van een kantoorgebouw, wat gesitueerd is tegenover een in ontwikkeling zijnde multifunctioneel gebouw, is onderzocht of het beoogde gebruik van de parkeergarage – als onderdeel van het multifunctioneel gebouw en ontsloten met parkeerliften – al dan niet de bereikbaarheid van het kantoorgebouw hindert.

Spark heeft daartoe aan de eigenaar inzichten geleverd waarbij onder meer is beschouwd:

  • het beoogde gebruik van de parkeergarage en de daaraan te relateren verkeersstromen (intensiteit, gelijktijdigheid etc.);
  • de dimensionering van de ontsluiting van de parkeergarage;
  • de verwerkingcapaciteit van de autoliften;
  • de vigerende (lokale) regelgeving en ontwikkelingskaders.