Verbetering effectiviteit parkeerhandhaving Groningen

Spark heeft het parkeerbedrijf geholpen om haar bedrijfsprocessen te optimaliseren door o.a. gebruik te maken van haar eigen database met benchmarkgegevens.

De gemeente Groningen heeft een omvangrijk aantal betaalde parkeerplaatsen. Het gemeentelijk parkeerbedrijf exploiteert zeven parkeergarages en beheert ruim 16.000 plaatsen op straat. De meeste taken voor parkeerbeheer worden binnen de eigen gemeentelijke organisatie uitgevoerd. Het parkeerbedrijf heeft hierbij een (interne) opdrachtgeversrol.

Het parkeerbedrijf wil haar bedrijfsprocessen efficiënt inrichten. Zo blijven de kosten laag en kan het parkeerbedrijf haar financiële taakstelling en een gezonde parkeerexploitatie waarmaken. In de afgelopen jaren is de verhouding tussen kosten en opbrengsten bij de parkeerhandhaving minder gunstig geworden.

De gemeente heeft Spark gevraagd een advies te geven over verbeteringen bij de parkeerhandhaving die de verhouding tussen kosten en opbrengsten verbeteren. Het uitvoeren van een benchmark onderzoek, waarbij de resultaten van de parkeerhandhaving in Groningen ten opzichte van vergelijkbare gemeenten in beeld gebracht worden, maakt deel uit van de advisering.

Spark heeft gebruik gemaakt van haar eigen database met benchmarkgegevens. Deze bevatte voldoende informatie om een relatief beeld te geven van de bedrijfsvoering van de parkeerhandhaving in Groningen. De gegevens van andere gemeenten zijn geanonimiseerd gebruikt. Daarnaast zijn sleutelfunctionarissen geïnterviewd en bedrijfsgegevens gebruikt. Het resultaat is verwerkt in een advies waarbij twee sporen zijn gevolgd: een conventioneel spoor waarin verbetermogelijkheden van de huidige handhaving zijn aangegeven en een geautomatiseerd spoor waarin een business case van kentekenparkeren en de inzet van scanvoertuigen is uitgewerkt. Het advies is in nauwe samenwerking met de opdrachtgever binnen de gevraagde korte termijn van 1,5 maand tot stand gekomen.