Twee nieuwe parkeergarages Leiden

Spark heeft de gemeente geholpen bij het opzetten van de parkeerorganisatie en het maken van financiële gereedschappen om uiteindelijk (ook) tot het besluit te kunnen komen voor de bouw van twee nieuwe garages.

Foto: Spark

In mei 2012 heeft de gemeenteraad van Leiden het kaderbesluit genomen voor de bouw van twee ondergrondse parkeergarages. Over een aantal jaren zal de stad er maar liefst 800 ondergrondse parkeerplaatsen bij krijgen, een investering van vele tientallen miljoenen euro’s.

Leiden kampt al jaren met een gebrek aan kwalitatief goede parkeergelegenheid dat gaat veranderen. Dat nu dit belangrijke besluit is genomen is een felicitatie waard voor de politiek en ambtelijke organisatie.

Spark had de gemeente eerder ondersteund met een kwantitatieve onderbouwing van de verwachte extra parkeervraag. In de latere fase van de besluitvorming heeft Spark een groot aantal varianten van de parkeerexploitatie doorgerekend en gevoeligheidsanalysen gemaakt. Leiden zal de parkeergarages zelf gaan exploiteren en binnen haar eigen parkeerexploitatie onderbrengen. Of deze de investering te dragen was, was daardoor een cruciaal onderdeel van de besluitvorming.

Dat Leiden ruim een jaar geleden een parkeerorganisatie gevormd heeft die deze inzichten kan bieden en onderbouwen was zodoende een belangrijk voordeel. Die parkeerorganisatie maakt het ook mogelijk dat Leiden daadwerkelijk de exploitatie kan voeren als de parkeergarages gebouwd zijn. Spark heeft Leiden gesteund bij het opzetten van deze parkeerorganisatie en het maken van de gereedschappen (modellen) om de financiële onderbouwing te leveren.