Parkeerorganisatie Technische Universiteit Delft

Het campusgebied van de TU in Delft ondergaat een metamorfose. De oorspronkelijke infrastructuur maakt plaats voor een parkachtige omgeving.

Tevens vindt aan de zuidzijde een grootschalige uitbreiding plaats: Technopolis. De consequenties op het parkeren zijn significant en met betrekking tot de organisatie daarvan oriënteert de Universiteit zich op welke wijze het parkeerbeheer het beste vorm gegeven kan worden.

Spark is de Universiteit daarbij behulpzaam en heeft de financiële haarbaarheid en organisatorische aspecten van een mogelijke samenwerking met derden in kaart gebracht.