Zwijndrecht: on- of off-streetparkeren bij winkelcentrum Walburg?

Voor haar besluitvorming heeft zij behoefte aan inzicht in de financiële haalbaarheid en organisatorische impact.

Foto: Spark

De gemeente Zwijndrecht overweegt om de parkeerkwaliteit te verbeteren en achteraf betaald parkeren in te voeren bij winkelcentrum Walburg. Aan Spark heeft zij gevraagd deze gevolgen in kaart te brengen.

Spark heeft om de haalbaarheid van dit idee te toetsen eerst de grootte, het aantal plaatsen, het gebruik en betalingsgraad van het parkeerterrein Walburg in kaart gebracht en een inschatting van de kosten en exploitatie van het terrein in de nieuwe situatie gemaakt. Er zijn een aantal technische en financiële uitgangspunten vastgesteld met betrekking tot invoer van het nieuwe regime, waarvan een kostenneutrale parkeerexploitatie (de investering verdient zichzelf terug) een belangrijke is.

Vervolgens is een financiële vergelijking gemaakt tussen twee varianten: het voortzetten van het huidige regime, waarbij de bestaande, bijna afgeschreven parkeerapparatuur vervangen moet worden, en het invoeren van slagboomparkeren op Walburg met alle bijbehorende investeringen. Voor beide varianten is gezocht naar een parkeertarief dat kostenneutrale exploitatie mogelijk maakt.

Het invoeren van slagboomparkeren gaat er toe leiden dat de parkeerder op Walburg in de toekomst tussen de €0,80 en de €1,00 per transactie meer moet opleveren dan het voortzetten van de huidige situatie. De gemeente kan met dit organisatieadvies nu onderbouwd de keuze maken: voeren we dit nieuwe regime in en zo ja, hoe gaan zij, de ondernemers, de bewoners rond Walburg en de bezoekers van het winkelcentrum de hogere kosten verdelen?