Projectmanagement parkeervoorziening AH XL

In een kort tijdsbestek heeft Spark de parkeervoorziening van AH geüpgraded naar de standaard van AH Real Estate & Construction.

Om de parkeervoorziening van AH XL Jan Heijnstraat te Tilburg de entree van haar winkel te laten zijn en daarmee voldoende parkeergelegenheid voor haar klanten te borgen, heeft Spark in september 2013 als gedelegeerd opdrachtgever namens Ahold Real Estate & Construction het projectmanagement van de ontwikkeling en uitvoering van dit project conform de parkeervisie van Albert Heijn volledig op zich genomen. Zodat vóór 1 december 2013 alle AH-klanten op basis van een gewijzigde parkeerregulering weer comfortabel konden parkeren.

Aanleiding hiervoor vormde enerzijds de herinrichting van het openbaar gebied in de directe omgeving van de winkel,  maar ook de alsmaar toenemende parkeerdruk op de parkeervoorziening, welke voornamelijk veroorzaakt werd door de parkeerbehoefte van langparkeerders en overige bezoekers aan het centrum van de gemeente Tilburg. In combinatie met een haperend parkeersysteem en een niet optimaal parkeerbeheer was er voldoende aanleiding om op korte termijn aan een nieuw parkeerconcept vorm te geven.

Het projectmanagement van Spark heeft op basis van haar kennis en ervaring, maar uiteraard ook op basis van diverse door Spark ontwikkelde Programma’s van Eisen (PvE) en een op maat geschreven bestek, het volgende opgepakt:

• Opstellen definitief ontwerp voor auto’s en fietsen
• Opstellen budget
• Opstellen bestek upgrading parkeervoorziening
• Afstemming werkzaamheden openbaar gebied Gemeente Tilburg
• Opstellen, communicatie en invoering parkeerregulering
• Inkoop & implementatie van parkeerapparatuur en camerasysteem
• Inkoop extern parkeerbeheer
• Inkoop & implementatie civiele werkzaamheden (bestrating, belijning en groenvoorziening)
• Inkoop & implementatie Look & Feel programma
• Inkoop & implementatie E-installaties
• Inkoop & implementatie elektrische oplaadpalen
• Coördinatie & implementatie ondergrondse vuilcontainers
• Begeleiding opstart en overdracht parkeerbeheer aan Ahold RE&C (loopt)
• Evaluatie parkeerregulering
• Projectadministratie

Per 1 december zijn grotendeels alle werkzaamheden uitgevoerd en is de nieuwe parkeerregulering ingevoerd. Klanten van Albert Heijn en overige winkelbezoekers kunnen weer comfortabel parkeren op een representatieve parkeervoorziening en voor iedereen is er weer voldoende parkeergelegenheid.