Implementatie parkeerbeleid Roermond

De gemeenteraad van Roermond heeft de nieuwe parkeernota vastgesteld.

Foto: Pascal Blanchet

Met deze nota, die in samenwerking met Spark tot stand is gekomen, kiest Roermond voor een sterke vereenvoudiging van het parkeerbeleid. Spark levert daarnaast een interim-parkeercoördinator.

Roermond streeft naar een efficiënter en klantvriendelijker parkeerbeleid en parkeerorganisatie. Dit begint met een eenvoudiger parkeerregime in de binnenstad en de vermindering van het aantal parkeerproducten (parkeervergunningen, bezoekersregeling). Daarnaast gaat de gemeente stapsgewijs alle parkeerproducten digitaliseren.

De komende maanden gaat de gemeente Roermond de aanpassingen voor de binnenstad verder uitwerken. Belangrijke ingrediënten zijn het invoeren van flitsparkeren, het vinden van een parkeeroplossing voor bewoners met een tweede auto en het uitwerken van een klantvriendelijke bezoekersregeling. Spark is gevraagd om de gemeente hierbij de ondersteunen.

Deze ondersteuning realiseert Spark door het faciliteren van een interim-parkeercoördinator die op locatie in nauwe samenwerking met het gemeentelijke projectteam de implementatie van de nieuwe maatregelen coördineert. Hierbij wordt het meerjaren uitvoeringsprogramma uit de parkeernota als leidraad genomen.