Implementatie mobiel parkeren & parkeerapparatuur Etten-Leur

Spark ondersteunt de gemeente bij de aanbesteding van parkeerapparatuur.

Foto: Pascal Blanchet

Zij zorgt ook voor de implementatie hiervan en voor het implementeren van mobiel parkeren.

De ticket- en betaalautomaten op straat en in de parkeergarage voldoen niet meer geheel aan de wensen van de parkeerder. Die wil graag met pin betalen, wat niet mogelijk is bij de huidige apparatuur. Daarnaast zijn de ticketautomaten op straat en de betaalautomaten in de parkeergarage aan vervanging toe. Ook de overige apparatuur in de parkeergarage zoals bijvoorbeeld de slagboominstallatie en het managementstation moet worden vervangen. Vanwege de ouderdom van de apparatuur is deze storingsgevoelig geworden. Reden genoeg om nieuwe ticketautomaten voor op straat en parkeerapparatuur in de parkeergarage aan te schaffen.

Voor de gebruiker gaat dit voor verandering zorgen: op straat kan straks met pin betaald worden. Het is straks niet meer mogelijk om bij de ticketautomaten op straat met muntgeld te betalen. Redenen hiervoor zijn de hoge onderhoudskosten in combinatie met de relatief hoge kosten van geldverwerking en kosten van braak en vermissing. Daarnaast speelt mee dat er andere betaalmogelijkheden zijn, zoals chipknip en in toenemende mate pinnen, waardoor  muntgeld acceptatie niet langer essentieel is.
Ook in de parkeergarage kan niet meer bij alle betaalautomaten met muntgeld worden betaald. Alleen twee betaalautomaten bij de drukste voetgangersingangen van de parkeergarage krijgen de mogelijkheid om muntgeld te accepteren. Naast het kunnen betalen op straat met de pinpas biedt de gemeente Etten-Leur straks de mogelijkheid tot mobielparkeren.

Dus het aanpassen van de parkeerapparatuur op straat en in de parkeergarage en de invoering van mobielparkeren zorgt voor flink wat veranderingen. Niet alleen voor de gebruiker (de parkeerder in het centrum van Etten-Leur), maar ook voor de gemeente zelf. Het is daarom van belang dat niet alleen de gebruiker, maar ook de betrokken medewerkers van de gemeente goed geïnformeerd worden over het hoe en waarom van de nieuwe systemen. Hoe de gemeente Etten-Leur dit gaat organiseren staat beschreven in een communicatieplan.

Spark ondersteunt de gemeente bij het aanbesteden van de apparatuur en de implementatie daarvan, de invoering van mobiel parkeren. Verder heeft eerstgenoemde in nauwe samenwerking met de afdeling communicatie het communicatieplan opgesteld.