Second opinion verbetering parkeerexploitatie Hengelo

Alle gemeenten hebben te maken met minder inkomsten en willen graag een begroting die in evenwicht is; kan dat in Hengelo door het resultaat op parkeren te verbeteren?

Foto: Spark

Men heeft een reeks van maatregelen onderzocht die dit tot stand moeten brengen. Een notitie met meer dan 10 verschillende maatregelen voor het parkeerbeleid en het parkeerbeheer is aan Spark voorgelegd met de vraag een mening te geven over de verwachte effecten en om zo mogelijk nieuwe ideeën daarbij in te brengen.

Hengelo heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in stedelijke ontwikkeling en parallel daar aan in uitbreiding van de parkeercapaciteit. In Hengelo is daardoor eigenlijk geen schaarste aan parkeerruimte. Dat is goed voor de parkeerder, maar heeft geleid tot minder parkeerinkomsten dan verwacht met een tekort ten opzichte van de begroting als gevolg.

De gemeentelijke voorstellen omvatten uiteenlopende maatregelen. Van opheffen van weinig gebruikte parkeerruimte tot tariefmaatregelen voor kortparkeren en vergunninghouders. Spark heeft de gemeentelijke voorstellen inhoudelijk en financieel getoetst. Daarnaast heeft Spark een quickscan uitgevoerd op de effectiviteit van het parkeerbeheer en de uitvoeringsorganisatie van het parkeren. De geplande besluitvorming vereiste dat het resultaat binnen enkele weken beschikbaar zou zijn.

In korte tijd heeft Spark in nauw overleg met de verantwoordelijke afdelingen een rapportage samengesteld met de gevraagde second opinion. De verhouding tussen vraag en aanbod van parkeerruimte in Hengelo maakt dat de mogelijkheden om inkomsten te laten stijgen beperkt zijn. Een onderdeel van het advies is om terughoudend te zijn bij de aanleg van nieuwe parkeerruimte en eerst bestaande ruimte te benutten. De Hengelose parkeerorganisatie presteert op bijna marktconform niveau, dat is een compliment waard.