Second opinion parkeerbeleid & -exploitatie Amstelveen

Amstelveen is van plan haar parkeerbeleid te moderniseren en haar uitvoeringsorganisatie voor parkeren (parkeerbeheer) effectiever te maken.

De maatregelen omvatten onder meer:
• modernisering van beleid van uitgifte en digitalisering bij parkeervergunningen;
• cashless betaald parkeren op kenteken;
• fiscalisering van een deel van de vergunninggebieden;
• verbetering van de parkeercoördinatie en parkeerhandhaving.

Amstelveen wilde graag “een tweede paar ogen” laten meekijken om er zeker van te kunnen zijn dat de ingeschatte effecten van de maatregelen en hun financiële resultaat realistisch zijn.

Spark heeft de voorstellen inhoudelijk en financieel getoetst. Daarbij is gebruik gemaakt van referenties en ervaringen. Daarnaast is het financiële rekenmodel van Amstelveen getoetst op consistentie en gebruikte kengetallen. De geplande besluitvorming vereiste dat het resultaat binnen enkele weken beschikbaar zou zijn.

In korte tijd heeft Spark een rapportage samengesteld met de gevraagde second opinion op het parkeerbeleid en deze aan geïnteresseerde leden van de raad gepresenteerd. Inhoudelijk ziet Spark de plannen als realistische en haalbaar. Op enkele onderdelen in de financiële doorrekening heeft Spark aanpassingen geadviseerd.