Royaal Zuid Ontw., financiële haalbaarheid Gershwin, Zuidas

Royaal Zuid Ontwikkeling b.v. ontwikkelt in de Amsterdamse Zuidas een nieuw multifunctioneel woon- en werkgebied in het deelgebied Gershwin.

Het consortium Royaal Zuid Ontwikkeling is een samenwerking tussen Bouwfonds Ontwikkeling, ERA Contour en Prospect Zuidas. Royaal Zuid Ontwikkeling b.v. ontwikkelt in de Amsterdamse Zuidas een nieuw multifunctioneel woon- en werkgebied in het deelgebied Gershwin. Gezamenlijk zijn zij voornemens een programma te realiseren dat bestaat uit 2 woongebouwen en een klein programma met 18 herenhuizen. Hierin worden gevestigd 85 huurwoningen, 94 koopappartementen en in de plint 5.000 m2 commerciële functies. Onder deze twee woonblokken is ten behoeve hiervan een deels openbare parkeergarage voorzien met een capaciteit van 296 parkeerplaatsen, waarvan 80 plaatsen exclusief bestemd zijn voor de te realiseren koopwoningen.

Bouwfonds Ontwikkeling b.v. heeft, namens Royaal Zuid Ontwikkeling, Spark gevraagd het gebruik van de parkeergarage inzichtelijk te maken en de investeringsruimte te bepalen. Hierbij uitgaande van het perspectief waarbij het eigendom en de parkeerexploitatie wordt ondergebracht bij een private partij.

De financiële waardering heeft plaats gevonden op basis van een langjarig perspectief waarbij alle baten en lasten van parkeer- en vastgoedexploitatie zijn geëxpliciteerd.