Roosendaal, hart voor de binnenstad

Spark heeft onder regie van professor Riek Bakker van augustus 2013 tot en met februari 2014 geparticipeerd in de ontwikkeling van een visie en aanpak voor de binnenstad van Roosendaal.

Foto: Pascal Blanchet

Iedereen was het er over eens, de gemeente, de ondernemers en de bewoners: het moest anders. Ook in Roosendaal zijn de effecten van trends en ontwikkelingen duidelijk waarneembaar met onder meer als gevolg leegstand van winkels, een afnemend aantal bezoekers en lagere klanttevredenheid.

Samen met het programmateam hebben wij niet alleen een bijdrage geleverd aan een realistisch toekomstperspectief, maar juist ook de wijze waarop dat perspectief gerealiseerd, georganiseerd en gefinancierd kan worden. Daarbij heeft Spark de opgave rond bereikbaarheid en parkeren voor haar rekening genomen en de traditionele ‘verkeerskundige’ context van het vraagstuk gecombineerd met de benoemde ruimtelijke en economische ambities voor de binnenstad. Waarbij een samenhang is gecreëerd tussen het optimaliseren van de verblijfskwaliteit, het programmatisch aanbod, de interactie met de virtuele wereld (Roosendaal Smart Retail City) en het aan de klanten van de stad aan te bieden parkeerproduct. Want die klant, de bezoeker van de stad, zij die er werken en wonen, staat daarbij centraal. Niet alleen het parkeerproduct op zich is geoptimaliseerd; het is juist een onderdeel gemaakt van de beleving van de binnenstad. Om daarmee het parkeerproduct waarde te kunnen laten toevoegen aan die binnenstad.

Bij de vormgeving van de daarvoor benodigde organisatie én de inrichting van het financiële kader zijn traditionele grenzen overschreden. De parkeerorganisatie en -exploitatie is letterlijk ‘opengebroken’. Om het mogelijk te maken dat het niet alleen een opgave is van de eigenaar van de parkeerplaatsen, thans de gemeente Roosendaal, maar juist ook diegenen die het direct aangaat zoals de eigenaren en exploitanten van bestemmingsfuncties. En de bewoners natuurlijk.

Het volledige rapport van Riek Bakker kunt u hier downloaden.
Zie ook www.hartvoordebinnenstad.nl