Risicoanalyse parkeergarage Rokin

Bij het realiseren van een parkeergarage bovenop het metrostation heeft Spark mede geholpen bij het opstellen van een risico-inventarisatie.

Onder het Rokin wordt boven op het station in de metrobuis van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn in ruwbouw een openbare parkeergarage gerealiseerd. Om verstoring van het afbouwproces tot een minimum te beperken is Spark met verschillende belanghebbenden (volgens de RISMAN methodiek) gevraagd deel te nemen aan een risico-inventarisatie.

De Rode Loper strekt vanuit het Amsterdamse Centraal Station over het Damrak, de Dam en het Rokin richting de binnenstad. Om de herinrichting van de openbare ruimte op het Rokin tijdig plaats te kunnen laten vinden, moeten de openingen van de Noord/Zuidlijn metrobuis afgesloten worden. De bereikbaarheid van de metrobuis, het station, de parkeergarage en een fietsenstalling zal hierdoor blijvend sterk afnemen.

De gemeente heeft Spark, vanwege haar ervaring met onder meer projectontwikkeling en Programma van Eisen, gevraagd deel te nemen aan de risicoanalyse om de risico’s voor de afbouw van de openbare parkeergarage en hun gevolgen in beeld te brengen en te adviseren over mogelijke beheersmaatregelen.

Spark heeft deelgenomen aan de risicoanalyse en de technische, operationele en financiële risico’s van de parkeergarage vanuit onder meer de gebruiker – de consument – in kaart gebracht en beheermaatregelen aangedragen.

Het resultaat van de risicoanalyse is een waarderingstabel van de risico’s met hun gevolgen en een waardering van de impact. Om te voorkomen dat de benoemde risico’s zich zullen voordoen is per risico een beheersmaatregel geformuleerd.