Financiële haalbaarheid parkeerexploitatie

De gemeente Almelo wenst op een perceel van ProRail een tijdelijke parkeervoorziening te realiseren ten behoeve van P+R-reizigers en overige gebruikers.

Foto: Spark

De gemeente Almelo heeft hiertoe een tijdelijke parkeergarage geplaatst met een capaciteit van 365 parkeerplaatsen. Over de financiële haalbaarheid van de parkeerexploitatie, welke mede bepalend is voor de waarde van het perceel, wensen de gemeente Almelo en ProRail overeenstemming te bereiken.
In het verleden is de financiële haalbaarheid van de parkeerexploitatie onderzocht. Dit geeft meerdere verschillende inzichten in de parkeerexploitatie. ProRail en de gemeente Almelo hebben behoefte aan een marktconforme waardebepaling op basis van een benchmark.

Voor de waardebepaling van de parkeerexploitatie is Spark gevraagd een parkeerexploitatie op te zetten welke de relevante variabelen als P+R-tarief, exploitatiekosten, investeringen, aantal P+R reizigers etc. bevat. Bij de uitwerking van deze variabelen zijn benchmark gegevens aangehouden. Aangezien de realisatiekosten van de parkeergarage een negatieve impact op de financiële haalbaarheid hebben, hetgeen als niet marktconform gezien kan worden, zijn deze in de waardering buiten beschouwing gelaten.

Het resultaat is een beknopte financiële waardering van het perceel met een gevoeligheidsanalyse voor enkele variabelen.