Referenties grootschalige parkeerlocaties (Schiphol)

Schiphol is voornemens om een grootschalige parkeergarage te bouwen ter plaatse van de huidige parkeerterreinen P3 en P40.

Foto: Spark

In de parkeervisie is P3 de langparkeerlocatie en P40 in gebruik bij medewerkers van bedrijven op Schiphol. Het toekomstig parkeerconcept moet ruimte kunnen bieden aan de voorziene groei in de behoefte aan parkeerplaatsen door deze doelgroepen.

Ten behoeve van de projectontwikkeling en de besluitvorming is behoefte aan meer inzicht in het verband tussen kosten en kwaliteit van grootschalige, meerlaagse bovengrondse parkeergarages. Spark is gevraagd referenties van dit soort grote garages te verzamelen om Schiphol een beeld te geven van de relatie tussen kosten en kwaliteit.

Spark heeft daarom een menukaart samengesteld waarin 25 grote garages zijn uitgewerkt naar een groot aantal basisgegevens, zoals bouwjaar, capaciteit en bouwkosten per plaats. Daarnaast is kort samengevat waar een goede, klantvriendelijke garage aan moet voldoen in een aantal basisprincipes voor ontwerp, materialisatie en kwaliteitsbeleving. Los van de garages en de ontwerpuitgangspunten is er een soort dessertkaart met daarop referenties van gevelsystemen en hun kosten toegevoegd. Deze kunnen veelal onafhankelijk van de garage gerealiseerd worden en zijn daarom apart opgenomen.