Randvoorwaarden parkeren ontwikkelings-locatie

De gemeente Bussum onderzoekt de ontwikkelingsmogelijkheden van een locatie aan de rand van de binnenstad.

Hierbij is het van belang dat de bij de ontwikkeling behorende parkeer- en verkeersoplossingen goed in de planvorming kunnen worden ingepast. En mede rekening houden met opmerkingen van belanghebbenden zoals die met betrekking tot eerdere plannen voor de locatie kenbaar zijn gemaakt.

Spark heeft daartoe een aantal relevante aspecten beschouwd zoals:

  • de omvang van de parkeerbehoefte van het geprogrammeerde basisprogramma;
  • de aard en omvang van de daartoe benodigde parkeervoorzieningen;
  • de verschillende mogelijkheden om de benodigde parkeercapaciteit fysiek ‘slim’ in te passen binnen de contouren van de projectontwikkeling;
  • de ontsluiting van de parkeervoorzieningen op de omliggende, bestaande infrastructuur, zodanig dat de verkeersintensiteiten aldaar binnen acceptabel geachte grenzen blijft;
  • de (on)mogelijkheden om het basisprogramma verder te intensiveren of te variëren zodanig dat de parkeer- en verkeersoplossing acceptabel blijft.