Quickscan parkeerorganisatie Den Helder

De gemeente Den Helder heeft een omvangrijk gereguleerd parkeerareaal.

Dit areaal omvat twee parkeergarages, een parkeerterrein met slagbomen en circa 1.000 parkeerplaatsen op straat die zijn gefiscaliseerd of bestemd voor vergunninghouders. Het parkeerbeheer geschiedt deels door medewerkers van een gemeentelijke dienst, maar is grotendeels uitbesteed.

Den Helder wilde weten of de wijze waarop zij de parkeerexploitatie en het beheer van het parkeren heeft georganiseerd, verbeterd kan worden.