Stationsgebied Utrecht: business case & ontwikkelstrategie

De gemeente Utrecht vervangt de Jaarbeurspleingarage door een nieuw te realiseren parkeergarage met circa 800 plaatsen.

Foto: Pascal Blanchet

Voor deze garage heeft Spark in een eerder stadium een ontwerptoets verricht en een quick scan gedaan naar de financiële haalbaarheid van de garage.

Omdat de POS de komende tijd de ontwikkelingsstrategie van de garage nader wil invullen is Spark gevraagd hierover te adviseren, aangevuld met het updaten van de financiële haalbaarheid (parkeerexploitatie). Tevens is bij de POS de behoefte ontstaan om zelf de gevolgen van wijzigingen in de uitgangspunten door te kunnen rekenen.

Spark heeft een advies opgesteld voor de ontwikkelingsstrategie van de Jaarbeurspleingarage. Onderdeel van dit advies vormde het opstellen van een model voor de parkeerexploitatie waarmee de Projectorganisatie zelf exploitatieberekeningen kan maken. Andere aspecten die onderdeel uitmaakten van de ontwikkelstrategie zijn het optimaliseren van de business case, het opstellen van een integraal (functioneel en technisch) Programma van Eisen ten behoeve van de ontwerpfase en het invullen van een marktbenadering voor de ontwikkeling, de exploitatie, het beheer en de financiering.

De ontwikkelingsstrategie zorgt ervoor dat de risico’s van de ontwikkeling zo veel als mogelijk beperkt worden en dat de toekomstige parkeerexploitatie beheersbaar is.