Programma van Eisen parkeergarage Best

De gemeente Best is bezig met de planvorming voor een herontwikkeling van het centrum. Eén van de onderdelen van deze plannen vormt de realisatie van een ondergrondse parkeergarage.

Als uitgangspunt voor het ontwerp van deze garage heeft Spark in overleg met medewerkers en ondernemers van de gemeente Best een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Dit PvE houdt niet alleen rekening met het ontwerp van het parkeergedeelte, maar ook met omgevingsfactoren zoals de stichtingskosten, de aansluiting van de voetgangersvoorzieningen op het maaiveld en de afstemmingen van de constructie met het gebouw dat boven de garage gerealiseerd zal worden.