‘s-Hertogenbosch, PvE parkeerapparatuur

De parkeergarages van de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn toe aan nieuwe parkeerapparatuur.

Vervanging van de bestaande installaties is een omvangrijke operatie die een goede voorbereiding vraagt. Spark helpt de gemeente met dit proces door het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) voor de nieuwe installaties. De gemeente wil, waar mogelijk, goed voorbereid zijn op nieuwe ontwikkelingen en deze nu reeds meenemen in de inkoop van de parkeerinstallaties. Echter een robuuste installatie die haar technische kwaliteiten heeft bewezen en gebruiksgemak voor de klanten staan voorop bij het opstellen van het PvE.

Het PvE wordt na voltooiing gebruikt voor de Europese aanbesteding van de parkeerapparatuur.