PwC, wayfinding parkeergarage Westgate II

Onder het gebouwencomplex Westgate II bevindt zich een parkeergarage met een capaciteit van circa 650 parkeerplaatsen.

Mede omdat deze garage door meerdere huurders wordt gebruikt, is Spark gevraagd te adviseren omtrent de verkeersveiligheid en wayfinding in de garage, zowel voor voetgangers als voor automobilisten.

Bij het advies is de verkeersveiligheid (snelheidsremmende maatregelen, voorrangsregeling, verkeersspiegels) binnen de garage beschouwd, alsmede bebording en het gebruik van kleuren om de wayfinding voor voetgangers en automobilisten duidelijk te maken. Daarnaast is ook een voorstel gedaan in de aankleding van de entree naar het bovengelegen gebouw. Tenslotte heeft Spark een kostenraming opgesteld. Op basis van het advies kan de opdrachtgever een onderbouwde keuze maken tussen de mogelijke maatregelen en voorzieningen.