Parkeren & plan- ontwikkeling: een wereld te winnen

Elk huis, kantoor of winkel moet bereikbaar zijn om enigszins goed te kunnen functioneren. Een plek voor de fiets, een voetpad vanaf de straat en vaak ook een parkeerplaats.

Foto: Spark

Het is daarom logisch om bij de ontwikkeling van nieuwe huizen, wijken of voorzieningen rekening te houden met die bereikbaarheid en de inpassing van parkeerplaatsen binnen de ruimtelijke context. Dat klinkt logisch en gebeurt ook al decennia. Toch zien we in de praktijk regelmatig dat ruimtelijke kwaliteit en een goede parkeeroplossing lastig samengaan. Ook CROW en KpVV onderkennen dit probleem en namen daarom het initiatief voor een publicatie waarin niet slechts vanuit het parkeervraagstuk naar ruimtelijke ontwikkelingen wordt gekeken, maar juist ook andersom. Vanuit de visie op een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling het parkeren goed oplossen.

Samen met een begeleidingscommissie van experts uit zowel de ruimtelijke hoek, als het parkeren is door Spark het manuscript voor de publicatie geschreven. Maar niet door Spark alleen. Waar wij bepleiten dat verschillende disciplines alleen door samenwerking kunnen zorgen voor het beste resultaat, was het niet meer dan logisch ook bij het schrijven van de publicatie zo veel mogelijk expertise te verbinden. Samen met Marco Martens en collega’s van Ecorys en Met Graumans is veel praktische kennis samengebracht en zijn processtappen geformuleerd om bij elke ontwikkelopgave een goed parkeerproduct samen te laten gaan met een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte.

De publicatie is te verkrijgen via de site van CROW.