Onderzoek betalingsgraad & handhavingsplan Eindhoven

In het centrum van Eindhoven, het gebied rondom Winkelcentrum Woensel en in de omgeving van Eindhoven Airport is het parkeren gereguleerd.

Foto: Spark

Dit gebeurt in de vorm van betaald parkeren of vergunninghoudersparkeren.

Door middel van het uitvoeren van parkeeronderzoek in de vorm van betalingsgraad- en bezettingsgraadmetingen kan de gemeente Eindhoven monitoren hoe het staat met de betalingsgraad en bezettingsgraad bij het parkeren. Daarnaast kan de gemeente de resultaten gebruiken om de handhaving van het parkeren effectiever en efficiënter te organiseren.

De gemeente heeft Spark gevraagd middels parkeeronderzoek de betalingsgraad en bezettingsgraad per gebied op verschillende dagen en tijdstippen in kaart te brengen.

Allereerst wordt voor het gebied rondom Winkelcentrum Woensel en in de omgeving van Eindhoven Airport de parkeercapaciteit geïnventariseerd. Vervolgens wordt het parkeeronderzoek uitgevoerd. Spark werkt hiervoor samen met onderzoeksbureau Trajan. Tot slot wordt de parkeerdata door Spark geanalyseerd en gerapporteerd. Onderdeel van de rapportage is een advies over hoe de gemeente Eindhoven de parkeerhandhaving effectiever en efficiënter kan organiseren.

De resultaten van het parkeeronderzoek zijn in een rapportage beschreven en voorzien van kaarten die een duidelijk beeld geven van de betalingsgraad en bezettingsgraad op de verschillende dagen en tijdstippen in de verschillende gebieden in Eindhoven. Daarnaast heeft Spark op basis van de resultaten de gemeente handvaten aangereikt waarmee de parkeerhandhaving verder geoptimaliseerd kan worden.