Parkeernormen Sportpark De Koog, Zaanstad

De toevoeging van een topsporthal roept vragen op over de huidige in het parkeerbeleid van de gemeente Zaanstad opgenomen parkeernormen.

In het Sportpark De Koog is ruimte beschikbaar voor de toevoeging van een topsporthal. Het is gewenst om ook in de toekomstige parkeerbehoefte binnen de grenzen van het sportpark te blijven voorzien in de gezamenlijke parkeerbehoefte. Volgens de huidige parkeernormen voorziet het sportpark niet in de parkeerbehoefte van de huidig aanwezige functies. Betrokkenen geven echter aan dat het sportpark beschikt over voldoende parkeergelegenheid. Wanneer aan deze constatering voorbij wordt gegaan zal, om aan het parkeerbeleid te voldoen, een onnodig groot aantal parkeerplaatsen toegevoegd moeten worden. Het is om onder meer ruimtelijke en financiële overwegingen niet gewenst om een onnodig groot aantal parkeerplaatsen toe te voegen.

De gemeente Zaanstad heeft Spark gevraagd om voor Sportpark De Koog middels parkeeronderzoek de werkelijke parkeerbehoefte te bepalen en de parkeernormen, in overleg met belanghebbenden, hierop te kalibreren. Vervolgens is onderzocht waar, op welke wijze en in welke mate het benodigde aantal parkeerplaatsen binnen het sportpark kan worden ingepast zodat de vergunningaanvraag voor de topsporthal kan worden ingediend.

Spark heeft een parkeeronderzoek verricht en de resultaten hiervan in enkele bijeenkomsten gedeeld met belanghebbenden. In gezamenlijk overleg is de parkeerbalans voor het sportpark opgesteld en zijn de (permanente en tijdelijke) uitbreidingslocaties binnen de contouren van het sportpark in kaart gebracht. Bij de bepaling van het parkeerconcept voor het sportpark is gebruik gemaakt van benchmark en parkeerdata.

Door middel van een beperkte toevoeging aan parkeerplaatsen en het afstemmen van de programmering van de functies kan blijvend worden voldaan aan de toekomstige gelijktijdige parkeerbehoefte van het sportpark.