Parkeermonitor Leiden

In 2010 heeft de gemeente Leiden haar parkeerorganisatie verbeterd door de invoering van parkeermanagement. Nu het monitoren nog!

Want: zonder monitoring geen management. Daarom heeft Leiden samen met Spark ook een Parkeermonitor laten ontwikkelen.

De Parkeermonitor is van vitaal belang voor het informeren van het gemeentebestuur over de uitvoering van het parkeerbeleid en de effecten van beleidsvoornemens.

De Leidse Parkeermonitor bevat alle gegevens over het gereguleerde parkeerareaal, de plaatsen, de regulering, de tarieven en alle betaalpunten daarin. Ook worden alle gegevens van parkeerrechten en parkeertransacties ingelezen. Elk verkocht ticket, of het nu op straat is of in de garages, via muntbetaling of GSM, staan in de database. Met deze gegevens worden het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie geïnformeerd over de trends bij de parkeerinkomsten en het gebruik van de parkeerplaatsen.

Zo is bijvoorbeeld de omvang van verplaatsing van parkeren van straten naar terreinen en garages zichtbaar. Ook de effecten van nieuwe beleidsproducten, zoals het werknemersabonnement, kunnen met de monitor direct in beeld gebracht worden. De Parkeermonitor is door de raadscommissie goed ontvangen. De raad wordt drie keer per jaar over de ontwikkelingen geïnformeerd.