Parkeermonitor Katwijk

Voor de gemeente Katwijk zijn alle gegevens omtrent hun parkeerareaal in kaart gebracht en worden vanaf heden in een database bijgehouden.

Foto: Spark

Met drie parkeergarages, een vierde in aanbouw en 3.295 straatparkeerplaatsen heeft Katwijk een omvangrijk parkeerareaal. Een goede werking van het gereguleerd parkeren is primair van belang voor (auto)bereikbaarheid, maar ook de financiële implicaties spelen een rol.

Om deze aspecten beter in beeld te krijgen en zodoende het gemeentebestuur van juiste en actuele informatie te voorzien, heeft Katwijk Spark opdracht gegeven een Parkeermonitor te implementeren.

De parkeermonitor bevat alle gegevens over het gereguleerde parkeerareaal, de plaatsen, de regulering, de tarieven en alle betaalpunten daarin. Ook worden alle gegevens van parkeerrechten en parkeertransacties ingelezen. Elk verkocht ticket, of het nu op straat is of in de garages, via muntbetaling of GSM, staan in de database. Met deze gegevens worden het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie geïnformeerd over de trends bij de parkeerinkomsten en het gebruik van de parkeerplaatsen.

Zo is bijvoorbeeld de omvang van verplaatsing van parkeren van straten naar terreinen en garages zichtbaar. Ook de effecten van nieuwe beleidsproducten, kunnen met de monitor direct in beeld gebracht worden.