Parkeergebouwen Amsterdam, organisatie verandering

Meer focus op de parkeerder, dat is in de kern de richting die het gemeentelijke parkeerbedrijf van Amsterdam, de afdeling Parkeergebouwen van de Dienst IVV, kiest voor de komende jaren.

Om dit uitgangspunt handen en voeten te geven, is een reorganisatie ingezet, waarbij de operationele processen als kern van het in te stellen gebiedsmanagement gaan gelden.

Spark ondersteunt het Managementteam van parkeergebouwen Amsterdam met organisatieadvies door het in kaart brengen van de processen en deze te vertalen naar een adequate, nieuwe parkeerorganisatie. Samen met een werkgroep bestaande uit leden van de de organisatie zelf, zijn de primaire operationele processen in kaart gebracht en is het ontwerp gemaakt voor het gebiedsmanagement en de supportafdeling Beheer en Onderhoud.